Dyrekcja instytutu

prof. Jerzy Marcinkowski dyrektor

Zastępcy

dr Małgorzata Biernacka do spraw dydaktycznych
dr Marcin Młotkowski do spraw finansowych
dr hab. Paweł Woźny do spraw naukowych

Kierownicy zakładów

  • Zakład Inżynierii Oprogramowania: dr Wiktor Zychla
  • Zakład Języków Programowania: prof. Witold Charatonik
  • Zakład Metod Numerycznych: dr hab. Paweł Woźny
  • Zakład Optymalizacji Kombinatorycznej: dr hab. Marcin Bieńkowski
  • Zakład Teorii Informatyki i Baz Danych: prof. Jerzy Marcinkowski
  • Zakład Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów: prof. Krzysztof Loryś
  • Pracownia Grafiki Komputerowej: dr Andrzej Łukaszewski
  • Zakład Inteligencji Obliczeniowej: dr Piotr Wnuk-Lipiński