Informacje o stypendiach na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ od roku 2014/15 (poprzednio program Erasmus, patrz link) studenci Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania studiów zagranicznych na uczelniach i wydziałach z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Od roku 2008/09 można także skorzystać z programu stypendiów Erasmusa na praktyki (informacje poniżej). Z wyjazdów na studia i praktyki można skorzystać w ramach studiów wszystkich stopni.

Aktualności:

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2018/19 została zakończona. Pozostały wolne miejsca więc istnieje możliwość starania się o wyjazd w miarę spełnienia terminów (różne dla różnych uczelni i semestrów) i formalności w BWM. W tym celu proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem w Instytucie Informatyki. Termin składania formularzy dla rekrutacji minął 19.02.2018.

Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach innych umów bilateralnych. Informacje na ten temat na stronie BWM - umowy bilateralne.

Proszę pamiętać aby załączyć do formularza: 1. zaświadczenie z dziekanatu, 2. oświadczenie o poprzednich wyjazdach Erasmusa.
 • 6.XI.2017 Instytut Informatyki, sala 118 (Kameralna Zachodnia) - spotkanie informacyjne organizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej, dalsze informacje na stronie biura.
 • 9.XI.2017 godz.11 Wydział PAiE, sale 2D i 3D - spotkanie informacyjne organizowane przez BWM
 • 8.XI.2017 godz. 11:30, Aula C ul. Koszarowa 3 - spotkanie informacyjne organizowane przez BWM
 • Rekrutacja na wyjazdy w roku 2018/19:
  • 1 grudzień/19 styczeń - egzamin z języka (informacje na stronach BWM i Studium Języków Obcych)
  • 19 luty 2018: termin składania formularzy rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem z dziekanatu i oświadczeniem dotyczącym wcześniejszych wyjazdów)
  • do 24 lutego 2018 ogłoszenie wyników
  • do 26 lutego 2018 akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz zupełnienie tam brakujących danych
  • do 16 marca 2018 złożenie formularza zgłoszeniowego do BWM z potrzebnymi podpisami od koordynatora
  • do końca maja 2018 studenci składają u koordynatora Learning Agreement
  • do końca czerwca 2018 - termin przekazania Learning Agreement do BWM
 • Pliki do rekrutacji: formularz rekrutacyjny, oświadczenie: docx, pdf
 • Informacje ogólne na stronie Biura Wspólpracy Międzynarodowej U.Wr.
 • Od I.2015 Konsultacje Student Local Advisor w każdy czwartek od 16:30 - 17:30 informacje na stronie FB
 • Większość formalności: BWM (Biuro Wspólpracy Międzynarodowej) U.Wr.
 • W Instytucie Informatyki koordynator Erasmusa przeprowadza rekrutacje, uzgadnia Learning Agreement (wybór przedmiotów), opiniuje podanie o przepisanie przedmiotów po powrocie z wyjazdu.

Regulaminy rekrutacji i zaliczania:

Wykaz uczelni partnerskich dla informatyki, liczba miejsc, wymagany język na poziomie B2

Wyjazdy na praktyki:

Od roku 2008/09 ruszył nowy program stypendiów LPP-Erasmus na wyjazdy na praktyki. Rekrutacja jest prowadzona równolegle z rekrutacją na studia, podania można składać w sposób ciągły (nie obowiazuje termin jak dla wyjazdów na studia).

Koordynator programu w Instytucie Informatyki

Andrzej Łukaszewski (Instytut Informatyki, pokój 337)