Informacje o stypendiach na wyjazdy w ramach programu Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ od roku 2014/15 (poprzednio program Erasmus, patrz link) studenci Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania studiów zagranicznych na uczelniach i wydziałach z którymi mamy podpisane umowy bilateralne. Od roku 2008/09 można także skorzystać z programu stypendiów Erasmusa na praktyki (informacje poniżej). Z wyjazdów na studia i praktyki można skorzystać w ramach studiów wszystkich stopni.

Aktualności:

Wkrótce (19.II) mija termin składania formularzy do rekrutacji na wyjazdy w roku 2017/18. Proszę pamiętać aby załączyć do formularza: 1. zaświadczenie z dziekanatu, 2. oświadczenie o poprzednich wyjazdach Erasmusa. Od 14 do 21 lutego nie będzie mnie w instytucie, w miarę możliwości postaram się odpowiadać mailem.

 • 8.XI.2016 i 2.XII.2016 - spotkania informacyjne organizowane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus - spotkanie plakat, dalsze informacje na stronie biura.
 • Rekrutacja na wyjazdy w roku 2017/18:
  • w styczniu egzamin z języka (informacje na stronach BWM i Studium Języków Obcych)
  • 19 luty 2017: termin składania formularzy rekrutacyjnych (wraz z zaświadczeniem z dziekanatu i oświadczeniem dotyczącym wcześniejszych wyjazdów)
  • do 24 lutego 2017 ogłoszenie wyników
  • do 27 lutego 2017 akceptacja przez kandydata w systemie USOS przyznanego wyjazdu oraz zupełnienie tam brakujących danych
  • do 17 marca złożenie formularza zgłoszenioego do BWM z potrzebnymi podpisami od koordynatora
 • Pliki do rekrutacji: formularz rekrutacyjny, oświadczenie: docx, pdf
 • Informacje ogólne na stronie Biura Wspólpracy Międzynarodowej U.Wr.
 • Od I.2015 Konsultacje Student Local Advisor w każdy czwartek od 16:30 - 17:30 informacje na stronie FB
 • Większość formalności: BWM (Biuro Wspólpracy Międzynarodowej) U.Wr.
 • W Instytucie Informatyki koordynator Erasmusa przeprowadza rekrutacje, uzgadnia Learning Agreement (wybór przedmiotów), opiniuje podanie o przepisanie przedmiotów po powrocie z wyjazdu.

Regulaminy rekrutacji i zaliczania:

Wykaz uczelni partnerskich dla informatyki, liczba miejsc, wymagany język na poziomie B2

Wyjazdy na praktyki:

Od roku 2008/09 ruszył nowy program stypendiów LPP-Erasmus na wyjazdy na praktyki. Rekrutacja jest prowadzona równolegle z rekrutacją na studia, podania można składać w sposób ciągły (nie obowiazuje termin jak dla wyjazdów na studia).

Koordynator programu w Instytucie Informatyki

Andrzej Łukaszewski (Instytut Informatyki, pokój 337)