W semestrze letnim Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje całkiem nową odsłonę przedmiotu Sztuczna inteligencja. Po raz pierwszy w przedmiocie tym będą mogli brać udział także uczniowie szkół średnich.


Sztuczna inteligencja jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się obecnie dziedzin informatyki. Jest też dziedziną budzącą emocje. Wykład ze sztucznej inteligencji ma na celu przedstawienie najistotniejszych wątków sztucznej inteligencji, czyli dziedziny, która próbuje modelować zachowanie inteligentne i tworzyć systemy, które to zachowanie przejawiają.

Choć wykład ma być dość ogólny i przeglądowy, będziemy starać się, by osoba, który go ukończy, nie tylko wiedziała, jak używać wybranych metody sztucznej inteligencji, ale je również dobrze rozumiała, potrafiła zaimplementować i zmodyfikować na potrzeby konkretnego zadania.

Prowadzący

Przedmiot jest prowadzony przez wybitnych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji: dr dr Jana Chorowskiego (który jest pracownikiem Google Deepmind; na zdjęciu powyżej w środku), Pawła Rychlikowskiego (który współpracuje z firmą Neurosoft) oraz Piotra Wnuka-Lipińskiego.

Nasz instytut prowadzi badania w dziedzinie sztucznej inteligencji na najwyższym światowym poziomie. Dowodami tego są międy innymi zwycięstwo w zawodach przypominających test Turinga, przeprowadzonych przy największej światowej konferencji ze sztucznej inteligencji (więcej informacji) oraz wicemistrzostwo świata łazika marsjańskiego zaprojektowanego przez nasze koło naukowe (szczegóły).

Zapisy

Zasadnicza część tego przedmiotu będzie przystępna dla uczniów szkół średnich. W wykładzie można uczestniczyć jako wolny słuchacz, ale żeby brać udział w pracowniach i ćwiczeniach, należy się na przedmiot zapisać. W tym roku po raz pierwszy przewidzieliśmy pulę miejsc przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Wszystkie miejsca zostały już zajęte.

Zajęcia będą odbywały się w semestrze letnim (19.02.2018 r. – 15.06.2018 r.) w Instytucie Informatyki UWr przy ul. Juliot-Curie 15 we Wrocławiu. Wykłady będą w środy od 16:15 do 18:00.

Osoby zapisane będą zaliczały ten przedmiot na takich samych zasadach, jak studenci Instytutu Informatyki. W przypadku rozpoczęcia studiów na naszym wydziale, zaliczenie tego przedmiotu będzie warte 6 punktów ECTS.

Program

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawy uczenia maszynowego,
 • metody przeszukiwania, zarówno z wiedzą o problemie, jak i bez niej,
 • decyzyjne procesy Markowa,
 • uczenie ze wzmocnieniem
 • programy grające w różne gry (w tym gry z niepełną informacją), zagadnienia uczenia się strategii,
 • podstawy terorii gier,
 • algorytmy spełnianie więzów,
 • sieci bayesowskie (wnioskowanie, uczenie się struktury),
 • podstawy wnioskowania w różnych logikach,
 • algorytmy planowania,
 • rezolucja i podstawowe metody dowodzenia twierdzeń,
 • podstawy rozumienia języka języka naturalnego,
 • analiza sieci społecznościowych,
 • wnioskowane z dużych baz faktów.